Školský klub detí

Školský klub detí

Cieľom Školského klubu detí pri Základnej škole Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom je komplexný rozvoj kompetencií dieťaťa vo všetkých smeroch. ŠKD zabezpečuje  rannú prevádzku od 6:00 – 7:15 hod. Po vyučovaní od 11:00 – 17:00 hod. Režim dňa zohľadňuje striedanie činností pričom rešpektujeme najmä potreby a záujmy detí na oddych, relaxáciu, pobyt vonku. Snažíme sa ponúknuť deťom širokú paletu aktivít, ktoré umožňujú  užitočne vyplniť ich voľný čas. Výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňujeme aj formou besied, rôznych vedomostných a športových súťaží, zážitkovým učením i rozvojom manuálnych zručností.

Pre deti organizujeme: šarkaniádu, jesenné tvorivé dielne, pozdravy dôchodcom, vianočné trhy, karneval, návštevu obecnej knižnice, týždeň čítania v ŠKD, výrobu darčekov pre budúcich prvákov, pletenie veľkonočných korbáčov, darček pre mamičku, súťaž v skladaní hlavolamov, švihadlový princ- princezná. Každoročne ponúkame  letnú prázdninovú činnosť, kde je pre deti pripravený zaujímavý program: stretnutie so záchranármi, vojakmi, hasičmi, sokoliarom, jazda na koni, ukážky remeselnej výroby- hrnčiarstvo, poznávanie miest- Banská Bystrica, Žilina….