Vyučovanie od 08. 11. 2021

Od pondelka 08.11.2021 bude prebiehať vyučovanie na našej škole vo všetkých triedach podľa platného rozvrhu hodín. Školský klub detí pokračuje v režime od 6:00 do 16:30hod. Za pochopenie ďakujeme.