Základná škola Františka Hrušovského

Základná škola Františka Hrušovského

Kláštor pod Znievom

Základná škola

Školský klub detí

Predmety

Práca so žiakom

Krúžky

Školská jedáleň